Handelsbetingelser

Abonnementsindhold

Ukainenu kan ændre i leveringsformat og abonnementsindholdet. Ændringer vil blive varslet jf. lovgivning på området.

Pris

Prisen for abonnementet følger den til enhver tid gældende prisliste, som fremgår af Ukrainenu’s hjemmeside. Abonnement solgt ifm. en kampagne vil efter kampagneperiodens udløb følge den gældende prisliste. Ukrainenu forbeholder sig retten til at justere priser og gebyrer. Prisændringer varsles jf. lovgivning på området.

Betaling

Abonnementet betales forud og skal betales med betalingskort. Kortinformationer sendes på en sikker måde vha. SSL-kryptering (Secure Socket Layer). Ved betaling med kort giver du samtidig tilladelse til, at betaling for nye perioder trækkes automatisk fra den konto, du har oplyst. Det er dit ansvar at opdatere kortinformation. Overholdes sidste rettidige betalingsdag ikke, udsendes rykker, og der pålægges et rykkergebyr på 100 kr. Ved fortsat manglende betaling, vil sagen blive overdraget til retslig inkasso.

Fortrydelsesret

Ved køb af abonnement er der 14 dages fortrydelsesret. Vil du gøre brug af fortrydelsesretten, skal du give Ukrainenu meddelelse herom senest 14 dage efter det seneste af følgende tidspunkter: Første leveringsdag eller dagen for modtagelse af ordrebekræftelsen. Hvis fortrydelsesretten gøres gældende, vil der blive opkrævet betaling for allerede leverede produkter frem til tidspunktet for fortrydelse

Opsigelse

Abonnementet er fortløbende, indtil det opsiges. Abonnementet kan opsiges på din konto på et hvilket som helst tidspunkt før udløbet af aftaleperioden. Et abonnement fortsætter aktivt med levering af produkt i opsigelsesperioden. Udbetaling af et eventuelt tilgodehavende sker via bankoverførsel. Ved et eventuelt skyldigt beløb fremsendes en opkrævning derpå.

Reklamation og godtgørelse

Ved reklamation kontaktes Ukrainenu inden for rimelig tid efter, at den pågældende fejl eller mangel er opdaget. Der ydes ikke godtgørelse for evt. gener i denne forbindelse.

Kundeundersøgelser

Jf. lovgivning kan du blive tilbudt at deltage i markedsundersøgelser, tilfredshedsundersøgelser og vurderinger af købsoplevelse hos Ukrainenu uden et forudgående samtykke, da disse henvendelser ikke er omfattet af spamforbuddet.

Force majeure

Ukrainenu er ikke erstatningsansvarlig overfor dig og godtgør ikke manglende levering af produkt, såfremt den manglende levering skyldes force majeure. Dette kan være, men er ikke begrænset til, krig, brand eller vejrlig og naturkatastrofer.

Ansvarsbegrænsning

Ukrainenu er under ingen omstændigheder erstatningsansvarlig overfor dig for tabt fortjeneste, tabte besparelser eller andre indirekte tab eller følgeskader, der skyldes anvendelse af det solgte eller manglende mulighed for at anvende dette.

Persondata

Abonnementsoplysninger om tidligere og nuværende abonnenter opbevares og behandles fortroligt til evt. senere brug i overensstemmelse med lovgivningen. Ukrainenu benytter cookies, som med afsæt i personlige data bruges til at tilpasse de informationer, du får præsenteret (bannerreklamer, redaktionelt indhold, søgninger mv.)

Ophavsret

Ethvert indhold i Ukrainenu, leveret under nærværende abonnementsvilkår er ophavsretligt beskyttet og må ikke kopieres eller videregives. Digitalt indhold stilles til rådighed for visning/læsning for dig, og må printes til personligt forbrug.

close